Akce: Schůze Studentské rady (18. 5. 2017)

13.května 2017, 12:43

Pravidelné zasedání Studentské rady se koná ve čtvrtek 18. května od 19:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 2.

Program 9. schůze Studentské rady (18.5.2017)...

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulé schůze
3. Určení termínu příští schůze
4. Majáles – Zhodnocení akce, náš stánek apod.
5. OFFŠEM – sazba, grafika, inzerce
6. Propagace SR – web, nástěnky, konzultace apod.
7. Finance SR – shrnutí Projektového řízení, finální vyúčtování plesu atd.
8. Různé
a. Úklid SR – připomenutí, domluva časů a účasti
b. Otázka nákupu tašky na deskovky
c. Teambuilding aneb „Grilování s Bronislavem“

Více informací viz https://www.facebook.com/events/203222180195570/.