Konference: XVII. kongres AIFREF: Kvalita života dnešního dítěte (18. - 20. 5. 2017)

13.května 2017, 12:16

Pozornost bude upřena především na zdravé děti vyrůstající v běžných rodinách, na otázky týkající se jejich každodenního života, podmínky pro jejich zdravý vývoj, na problémy, které ovlivňují kvalitu prožívání jejich dětství. AIFREF se dlouhodobě zaměřuje na posilování kvality rodiny v rovině prevence, intervence i výzkumu, vydává vlastní odborný časopis La Revue internationale de l’éducation familiale a vytváří mezinárodní síť center Le RICE, Réseau International des Cités de l’Education.

Účast přislíbila řada skvělých odborníků. Pro členy této mezinárodní asociace to představuje kongres možnost více poznat odbornou práci kolegů ze střední Evropy a naopak.

Kongres se koná od čtvrtka 18. května do soboty 20. května v Karolinu (Ovocný trh 5, Praha 1).

Více informací viz http://www.aifref2017prague.cz/.