Přednáška: Gagauzie: Autonomní oblast Moldavska (16. 5. 2017)

13.května 2017, 12:03

V říjnu 2016 se dvě členky PAKETu vydaly na terénní výzkum do Moldavska, aby poznaly realitu této nejchudší a polozapomenuté evropské země vklíněné mezi Ukrajinu a Rumunsko. Při té příležitosti navšítvily i Autonomní oblast Gagauzie, území, na kterém se mluví turkickým jazykem, a které v 90. letech po pádu SSSR prožívalo značné separatistické tendence.

Jsme poctěni, že naše pozvání přijal pan profesor Šatava, který působí na Ústavu etnologie FF UK, kde se zabývá zejména etnickými menšinami a teorií nacionalismu. Pan profesor měl možnost v 90. letech v Gagauzii být a vyučovat na místní univerzitě.

Nenechte si ujít exkurz do dějin i každodennosti této oblasti, o které jste pravděpodoně mnoho ještě neslyšeli!

Přednáška se koná v úterý 16. května od 19:00 v Zázemí v Bartolomějské 13, Praha 1.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/615337168668884/