Přednáška: Strana a televize: propaganda v tvorbě Československé televize (9. 5. 2017)

5.května 2017, 22:54

Jestliže v demokratické společnosti televize plní roli informační a zábavní, v totalitním systému pak především propagandistickou a ideologickou. Komunistická propaganda před rokem 1990 prostoupila celou tvorbou a vysíláním Československé televize. A zatímco v 50. a 60. letech můžeme její roli vidět shovívavěji, protože komunistický režim „jen“ propagovala, pak v 70. a 80. letech působila nejen jako efektivní ideový nástroj Komunistické strany Československa, ale také jako její mocenský nástroj. Československou televizi ze zákona řídila vláda, ale činila tak jen po stránce ekonomické a provozní, programově a politicky ji řídil televizi aparát ústředního výboru KSČ.

Na přednášce se seznámíte se základními milníky vývoje politického působení na Československou televizi, nahlédnete do zákulisí politického řízení televize a v několika ukázkách ze seriálu Třicet případů majora Zemana budete moci prakticky hledat propagandu a ideologii.

Přednáší Daniel Růžička (Česká televize).

Přednáška se koná v úterý 9. května od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 200.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/169705180222291/.