Badatelská soutěž: Nezávislá kultura a život v Československu před rokem 1989

29.dubna 2017, 21:35

Zajímáte se o nezávislou kulturu? Chcete, aby se o vaší práci vědělo? Přihlaste se do badatelské soutěže!

 

Získáte možnost publikovat váš text online nebo v tištěné podobě, zpětnou vazbu od odborníků a příležitost zapojit se do badatelské komunity.  Uzávěrka pro přihlašování je 14. 5. 2017. Odevzdání hotové práce má stanoven vlastní termín na 31. 10. 2017.

 

Soutěž je určena mladým badatelům všech zaměření ve věku do 30 let. K účasti jsou zváni především studenti humanitních, pedagogických, sociálně vědních a uměleckých oborů. Soutěž organizuje česká sekce mezinárodního projektu COURAGE – Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku (www.cultural-opposition.eu; www.facebook.com/couragecs).

 

Informace: www.moderni-dejiny.cz/courage

Kontakt: courage.soutez@ff.cuni.cz