Akce: Výstava fotografií „Albánie, vlevo hleď!“ (2. 5. 2017)

29.dubna 2017, 21:23

V Galerii Výtoň proběhne vernisáž výstavy fotografií s názvem „Albánie, vlevo hleď!“ s podtitulem Albánie v proměnách času. Pořadatelem výstavy je Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty UK. Vernisáž se bude konat v rámci šestého ročníku tzv. Albánských podvečerů, při kterých se česká veřejnost může blíže seznámit s historií a kulturou albánského prostoru na Balkáně.
Vystavené fotografie a další grafická díla zachycují proměnu předválečné a zejména poválečné Albánie v první letech budování komunismu. Ukazují proměnu společnosti, modernizaci země, ale zároveň také tvrdou realitu totalitního režimu, propagandy a chudoby. Fotografie pochází ze sbírky albánské sekce KJBS FF UK.
Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout do konce května s volným vstupem.

Výstava probíhá od 2. května do 31. května v Galerii Výtoň (Na Výtoni 2, Praha 2).

Více informací viz http://www.ff.cuni.cz/udalost/vystava-fotografii-albanie-vlevo-hled/.