Akce: Představení knihy "Co byla normalizace?" (27. 4. 2017)

22.dubna 2017, 19:48

Na dalším večeru z cyklu Představení knihy uvedeme sborník textů Co byla normalizace? historiků Pavla Koláře a Michala Pullmanna.

Za autory vystoupí Michal Pullmann (ÚHSD), koreferáty přednesou Petr Bílek (ÚČLK) a Jaroslav Pinkas (ÚSTR), Celou akci bude moderovat Kristina Andělová (ÚČD).

„Jedním z axiomů historika coby vyšetřujícího soudce je přesvědčení, že dějiny normalizace lépe pochopíme tehdy, budeme-li usilovat o mnohovrstevnatý obraz minulosti a budeme-li jej nazírat z různých úhlů pohledu. Trvání na „jediném správném“ výkladu již naše historická věda jednou zažila a draze za to zaplatila. Jak pravil Palacký, do „srdcí a ledví“ může nahlédnout jen Bůh (a Josef Stalin, dodal by ironicky svědek 20. století). Náš přístup se proto snaží postihnout normalizační společnost v její rozmanitosti, neomezuje se pouze na dějiny politických špiček nebo opozice; zachycuje pestrou škálu často rozporuplných postojů a zkušeností, které se vzpírají kategorickému dělení na viníky a oběti. Vycházíme z předpokladu, že komunistická diktatura nebyla jen výsledkem mocenské svévole, ale vyplývala také z daných společenských vztahů, jakkoliv nerovných.“

Knihu bude možné na místě zakoupit se slevou.

Akce se koná ve čtvrtek 27. dubna od 19:30 v prostorách tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2).

Více informací viz https://www.facebook.com/events/785944024927328/