Přednáška: Faktuální nejistota a zdůvodnění rozhodnutí (24. 4. 2017)

22.dubna 2017, 14:37

Stav faktuální nejistoty k určitému souboru faktů A nastává tehdy, když nejsme schopni na základě uznaného souboru faktů B rozhodnout o platnosti souboru faktů A. Nejsme tedy schopni ani zdůvodnit, zda platí, nebo neplatí A pouze na základě B. V praxi (např. v soudních řízeních) se ale setkáváme s případy, kdy je třeba rozhodnout o souborech, jako je A, rozhodnout. Jakým způsobem jsou tato rozhodnutí činěna? Jak jsou zdůvodňována? Jak se můžeme rozhodovat, když panuje nejistota?

Přednese Mgr. Tomáš Ondráček, KFI FF MUNI

Přednáška se koná v pondělí 24. dubna od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 225V.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/411640919203857/.