Debata: Lobbing NGO (24. 4. 2017)

22.dubna 2017, 14:35

Lobbing je často asociován s businessem, věděli jste však, že k dnešnímu dni podle oficiálního Evropského transparentního registru tvoří 26 % všech registrovaných lobbistů nevládní neziskové organizace?

Je lobbing nevládních neziskových organizací legitimní činností jak prosazovat své zájmy? Jedná se o pozitivní příklad občanské participace v demokratické společnosti? A co si vůbec představit pod pojmem „lobbing“? Přijďte o tom diskutovat s našimi hosty.

Pozvání přijali:
Aleš Mrázek (tajemník AVPO ČR)
Šárka Laboutková (akademička)
Jana Mydlilová (Amnesty International)

Moderuje Jakub Merc (Politologický spolek POLIS)

Debata se koná v pondělí 24. dubna od 18:30 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 18.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/762140710622670/.

#POLISlobbing