Akce: Prezentace knihy Louise Hjelmsleva "O základech teorie jazyka" (20. 4. 2017)

15.dubna 2017, 16:02

Publikaci představí: prof. PhDr. František Čermák, DrSc. a Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.

"Kniha O základech teorie jazyka, stěžejní práce dánského lingvisty Louise Hjelmsleva (1899–1965), je jedním z největších a dodnes nejvlivnějších děl světové lingvistiky. Autor byl představitelem kodaňského strukturalismu, který vznikl v návaznosti na pražskou školu (s níž měl Hjelmslev čilé vztahy). V této knize, přeložené do mnoha jazyků, shrnul své snahy o tzv. glosématický pohled na jazyk. Pojem glosématika je odvozen od řeckého výrazu glosa, který Hjelmslev „chápal jako to, co existuje v jazyce zcela nezávisle na čemkoliv mimo něj a jen pomocí jazyka a jeho prostředků je vydělitelné“, jak píše František Čermák v závěrečné studii.

Český překlad Františka Čermáka vyšel poprvé v malém nákladu v roce 1972. Nynější druhé, revidované a upravené české vydání překladatel doplnil různočtením z posledního amerického vydání, připojil svou vlastní studii o autorovi a glosématice a překlad jedné menší, ale zásadní studie Louise Hjelmsleva, rozšířil bibliografii a přepracoval poznámky."

http://www.academia.cz/
o-zakladech-teorie-jazyka.html

Prezentace se koná ve čtvrtek 20. dubna od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v Knihovně Jana Palacha.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/1625011314193462/.