Konference: Obrazy a perspektivy Velké války (19. - 20. 4. 2017)

15.dubna 2017, 15:57
Spolek studentů historie FF UK (FFabula) zve na konferenci Obrazy a perspektivy Velké války.
 
“První světová”, anebo také “Velká válka”, v nás jako první představu vyvolá nekonečné linie zákopů a miliónu mrtvých. Realita ale byla o mnoho pestřejší a složitější. Frontové linie se táhly nejen napříč flanderským blátem a alpskými průsmyky, ale i v myšlenkách lidí na frontě i doma. Přitom samotné zázemí nemuselo nutně být místem klidu. Díky nárůstu nacionalismu a insurgenci se některé regiony ležící mimo frontu, stejně proměnily ve válečnou zónu.

Konzerva a tábák byly stejně důležité jako náboje a granáty. Obětovat se za vlast nemuselo nutně znamenat položit svůj život v boji, ale například i přispět na válečnou půjčku. Dobové plakáty a tisk nám ukazují obraz války, který byl určen lidem v zázemí. Přesto ...se v tomto idealizovaném obrazu fronty dozvídáme poměrně málo o osobních zkušenostech vojáků nebo o utrpení němých vojáků - zvířat.

Cílem akce je také dát prostor našim kolegům z magisterského a doktorského studia.

Program:

Středa 19. 4.

14:15
Zákopové umění jako fenomén každodennosti za první světové války / Petr Bjaček (Vojenský historický ústav)

15:30
"England’s difficulty is Ireland’s opportunity." První světová válka a radikalizace irského národnostního hnutí / Vojtěch Halama (Ústav světových FF UK)

16:45
Velká válka a její vliv na fungování civilní instituce na příkladu věznice v Uherském Hradišti / Jan Zámečník (Vojenský historický archiv)

Čtvrtek 20. 4.

14:15
Morálka českých vojáků rakousko-uherské armády v historii a historiografii / Jiří Hutečka (Historický ústav FF UHK)

15:30
"A byl to můj oslíček..." Vojáci první světové války a jejich vztah k válečným koním / Barbora Hunčovská (Ústav českých dějin FF UK)

16:45
Tabák a cigareta za první světové války. Kouření jako součást válečného prožitku / Martin Lundák (Ústav českých dějin FF UK)

18:00
Veškerá sláva monarchie na špičkách. Rakousko-uherské vojenské pochody v moderní době / Ivan Šedivý (Ústav českých dějin FF UK)

19:10
Pekelní andělé (1930) / filmový kluby
Úvodní slovo pronese Otmar Beneš (Ústav českých dějin FF UK)

Více informacií najdete na www.ffabula.cz/velkavalka
 
Konference proběhne ve středu 19. a čtvrtek 20. dubna na hlavní budově FF UK.