Akce: Slavnostní zakončení výstavy Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě (19. 4. 2017)

15.dubna 2017, 15:51

Jménem doc. Mirjam Friedové, děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a Jeho Excelence Leona Marce, velvyslance Slovinské republiky v Praze, srdečně zveme na slavnostní zakončení výstavy Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě, které se uskuteční ve středu 19. 4. od 17.00 ve vestibulu hlavní budovy Filosofické fakulty UK.

Více informací viz http://www.ff.cuni.cz/udalost/slavnostni-zakonceni-vystavy-slovinsko-cesko-partneri-ve-stredni-evrope/.