Akce: Prezentace knihy Pierra Hadota „Co je antická filosofie?“ (11. 4. 2017)

7.dubna 2017, 15:08

Publikaci představí: prof. Karel Thein, Ph.D. (ÚFaR FF UK)
Vojtěch Hladký, Ph.D. (KFDPV PřF UK)

Pierre Hadot (1922–2010), známý francouzský historik, filosof a filolog, soustředil svůj odborný zájem na filosofii období helénismu, novoplatónské myšlenkové proudy a stoicismus. Věnoval se zvláště dílu Plótinovu, samostatné publikace zasvětil také Mariu Victorinovi, Ambroži Milánskému či Marku Aureliovi. Proslul zejména svým celkovým uchopením antické filosofie. Ta podle něj nepředstavuje pokus o vytvoření myšlenkového konstruktu, nýbrž je primárně „duchovním cvičením“ a způsobem života.
Předkládaná kniha z roku 1995 rozvíjí a shrnuje témata, kterým se Pierre Hadot věnoval již ve svých dřívějších dílech. Jejím cílem je „popsat v obecných rysech historický a myšlenkový fenomén antické filosofie“ a poukázat na „zásadní rozpor mezi antickým pojmem filosofia a tím, jak filosofii dnes obvykle vnímáme my“. Návratem k historickým kořenům evropského myšlení tak v posledku promýšlí smysl filosofie vůbec. A činí tak, jako obvykle, způsobem pro čtenáře velmi příjemným.

Akce proběhne v úterý 11. dubna od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v Knihovně Jana Palacha.

Více informací viz http://www.ff.cuni.cz/udalost/prezentace-knihy-pierra-hadota-co-je-anticka-filosofie/.