Konference: Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě (11. - 12. 4. 2017)

7.dubna 2017, 15:06

V sociálně a kulturně orientovaných vědách se v současné době v centru pozornosti nachází postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrovni jedinců a skupin, biologické a sociální předpoklady různého chování v mezilidských interakcích či možnosti a meze institucionálního řízení těchto procesů, včetně citlivosti k historickým kontextům a paralelám.

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti se zaměří na komplexní uchopení různorodých aspektů  této proměnlivosti, a to v multidisciplinární perspektivě. Klíčovým konceptem přitom bude prostor verbální i neverbální mezilidské interakce coby platforma pro soustavné studium měnících se sociálních a diskurzivních podmínek, komunikační diverzity a variability, úspěšných i neúspěšných adaptačních strategií a samé podstaty lidského chování v jeho socio-kognitivních, antropologických a historických souvislostech. Vzhledem k nutně mezioborovému charakteru ústředních otázek jsou vítány příspěvky z lingvistiky, různých sociálních věd i historie.

Konference proběhne v úterý 11. a středu 12. dubna na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnostech č. 104 a 300.

Více informací viz http://interakce.ff.cuni.cz/cs/uvodni-stranka/.