Přednáška: Jak vyučovat filosofii na střední škole? (10. 4. 2017)

7.dubna 2017, 14:58

Každý den se na českých školách v rámci základů společenských věd vyučuje předmět filosofie, aniž by však probíhala či proběhla zásadnější debata o tom, jak se má vlastně filosofie vyučovat (to kontrastuje například s diskusemi, které se vedou v didaktice českého jazyka či didaktice matematiky). Přednáška nejprve zmapuje současný stav (Jak je vymezeno postavení filosofie Rámcovým vzdělávacím programem? Jaká je převládající praxe výuky filosofie na SŠ?) a následně se zamyslí nad možnými alternativami výuky filosofie (inspirace didaktikou literatury, reflexe názorů samotných studentů, možnosti členění učiva, problém učebnic).

Přednese Mgr. Tomáš Tlapa (KOVF PedF UK)

Přednáška proběhne v pondělí 10. dubna od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 225V.

Více informací viz http:// https://www.facebook.com/events/378818852511558/.