Zasedání Spolkového kolegia Studentské rady FF UK (27. 3. 2017)

25.března 2017, 05:51
Studentská rada svolává Spolkové kolegium na pondělí 27. března od 19:00. Zasedání se bude konat na Hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 2, tj. v místnosti Studentské rady.
 
Program:
 

1) CSSA - doladění společného postupu, diskuse nad konkrétními kroky s kolegy z jiných fakult (FHS, PF, PedF)

 

 

2) Budovy - domluva o využití Domečku, Špalíčku, Hybernské + Týden diverzity

 

3) Studentský ombudsman - současná situace pracovní skupiny, budoucnost projektu.
4) Výsledky plesu, vypsání Grantového řízení SR; vyúčtování loňských grantů
6) Různé (stav bistra, Studentský Majáles, další návrhy)

Všichni jste srdečně zváni!