Přednáška: Popper mezi Marxem a Millem: Metodologie sociálních věd (27. 3. 2017)

25.března 2017, 05:33

Popperův boj s dvěma typy redukcionismu jako důsledek jeho koncepce tří světů (1, 2, 3)

Předtím, než Popper přejde ve druhém svazku Otevřené společnosti k polemice s Marxovým historicismem, rozebírá ve 14. kapitole to, co označuje za jeho „snad největší“ sociologický přínos: zpochybnění mj. Millovy „plausibilní teori[e], podle níž veškeré zákony života společnosti musí být nakonec redukovatelné na psychologické zákony ‚lidské přirozenosti‘“. Příspěvek představí Popperovo rozšíření této kritiky metodologického psychologismu jakož i jeho kritiku přístupu Marxova; ukáže, jak jeho vlastní pojetí metodologie společenských věd souvisí s jeho koncepcí světa 3.

Přednáší Bc. Jan Buráň, KF FF UPOL

Přednáška se uskuteční v pondělí 27. března od 19:15 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 217.

Více informací viz https://www.facebook.com/events/634587490072905/