Prezentace literárněhistorické knihy: Vybírat a posuzovat. Literární kritika a interpretace v období normalizace (24. 5. 2015)

22.května 2016, 04:33

Uvedení literárněhistorické knihy Vybírat a posuzovat. Literární kritika a interpretace v období normalizace.

Místo a čas akce: Café Kampus (Krásný ztráty), úterý 24. 5. 2016 od 18.30.

 
Anotace knihy:
 
Způsob fungování literární kritiky v éře tzv. normalizace česká literární historie dosud spíše opomíjela, anebo ji paušalizovala jako jednolitý celek, který je přímým a prvoplánovým důsledkem společenské „deformace“. Autor monografie Vybírat a posuzovat.
Literární kritika a interpretace v období normalizace od pojmu „deformací“ vychází. Hledá ale ucelené a komplexní pojmosloví, které by umožnilo jev „deformace“ popsat a vysvětlit jako racionální strategie psaní, které reflektují pravidla hry nastavená „normalizující se“ společností. Tyto strategie se snaží interpretovat a klasifikovat. Základem výkladu je koncept „politiky interpretace“, rozvíjený především v anglofonní oblasti a poprvé ve své celistvosti aplikovaný do českého prostředí.  Výklad podrobně rozebírá recenze, články a polemiky předních i méně známých literárních kritiků 70. a 80. let 20. století, bere v potaz oficiálně vydávaná literární díla, ale také čerpá z dosud nepublikovaných lektorských posudků a dalších archívních materiálů. Vlastní interpretace doplňuje výklady a svědectvími pamětníků – aktérů tehdejšího literárního života. Zvolená metoda a dosažená zjištění vedou autora k přehodnocení některých dosavadních výkladů normalizační kultury a k obecným závěrům o zvláštní povaze řeči v autoritářských režimech.
 
Petr Andreas (1985) vystudoval estetiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy; v roce 2015 získal tamtéž doktorát z filologie – dějin české literatury a teorie literatury. Jako literární historik se věnuje literární kritice, normalizaci v kultuře a vztahu jazyka a politiky, je editor a novinář. Působí na Filosofické fakultě – Ústavu české literatury a komparatistiky a na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.