Konference: Soumrak tradiční společnosti (registrace do 25. 5. 2016)

21.května 2016, 19:32

Konference na téma "Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch"

pořádaná 2. a 3. června 2016 v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1 – Staré Město)

Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci programu Historie v interdisciplinární perspektivě

ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy u příležitosti 200. výročí úmrtí

milčického rychtáře Františka Jana Vaváka.

 

Zájemci o účast na konferenci se mohou informovat na adrese vavak2016@seznam.cz .

Účast je třeba potvrdit do 25. 5. 2016.

http://www.ff.cuni.cz/udalost/soumrak-tradicni-spolecnosti-cesky-venkov-malomesto-na-prelomu-epoch-2/