Akce: Konference Inspiruj skauting (23. 4. 2016)

16.dubna 2016, 17:58

Skautský institut Vás zve na konferenci pod názvem Inspiruj skauting.

Jsi pedagog, student, sociolog, psycholog, nebo odborník z jiné související oblasti? Moc rádi tě uvidíme na dni plném přednášek zajímavých řečníků ze skautského i neskautského prostředí, diskuzí a inspiračních workshopů na čtyři základní témata: 
- skautská výchovná metoda ve 21. století
- dopad skautingu na dnešní společnost
- jak motivovat dospělé k dobrovolnictví
- trendy ovlivňující nastupující generace

Více informací zde:
 http://www.skautskyinstitut.cz/inspiruj-skauting/

Registrovat se můžete zde: https://docs.google.com/a/suuk.cz/forms/d/1qzMiOI5KMkxeIFVRvl1ZkvYi3wURy78q4kmAQLM6dxI/viewform?c=0&w=1

Vstupenky (80 studentská, 150 základní, 300 sponzorská) zakoupíte online, nebo ve Skautském institutu na Staromáku.

Konference bude probíhat v sobotu 23. dubna 2016 Impact HUB Praha (Drtinova 10, Praha) od 9:00 - 17:00 hod.